Seges indrømmer: Landbruget er overbelånt

Prognosen for 2018 ser ikke godt ud. Seges anslår, at bønderne samlet set får 1.1 mia. kroner i underskud

0
33
Bagsiden af Nettos OUA-grise afsløres af denne hjemmeside

SEGES, Axelborgs såkaldte rådgivningscenter har i deres stadige strøm af prognoser forudsagt, at landbrugsbedrifterne samlet set vil komme ud af 2019 med et milliardtab.  Seges forudsætter, at deres medlemmer, altså bønderne, ikke tager bestik af prisudviklingen på deres produkter, som i mange år ikke har kunnet sælges med overskud, hvorfor landbrugets har optaget en masse gæld og samtidig presset masser af ekstra subsidier ud af skatteyderne. Seges mener nu, at landbruget muligvis vil sætte bankerne under pres, fordi de altså ikke vil eller kan betale deres lån tilbage. Det må man forstå sådan, at landbrugets gæld er optaget uden tilstrækkelig sikkerhed. Hvis dette virkelig er sandt, så har den finansielle sektor ikke lært af deres store fejl i forbindelse med Roskilde Bank, Vestjysk Bank m.fl.

Prognosen kan imidlertid også have den hensigt at presse endnu flere midler ud af innovationsfonden, pensionkasserne, landdistriktsmidlerne og staten selv, så landbruget kan styrke sin økonomi uden at producere så meget som et enkelt halmstrå og politikerne kan sove roligt uden onde drømme om bankkrak på stribe.

SEGES røber under alle omstændigheder, at de ikke har tillid til, at deres egne medlemmer tilpasser produktionen til markedsvilkårne, men fortsætter deres håbløse underskudsproduktion af mælk og svinekød. Dette burde SEGES, der kalder sig en rådgivningsvirksomhed, fortælle deres medlemmer i stedet for at efterlade dem i en meget kostbar Tornerosesøvn.

Det forlød tidligere fra bankkredse, at landbrugets samlede låneportefølge er på under tre procent, så selv om nogle banker er mere “landbrugseksponerede” end andre, eksisterer der ikke nogen alvorlig trussel  fra landbrugets side.

Finans.dk skriver bl.a:

Rådgivningscentret Seges spår ifølge Børsen i en ny prognose, at det samlede driftsresultat, efter ejerne af landbrugene har fået deres løn, vil falde fra 4,5 mia. kr. i 2017 til et samlet underskud på 1,1 mia. kr. i 2019. “Hvis prognosen holder, vil det alt andet lige være meget udfordrende for nogle landmænds økonomi og kan i sidste ende skabe udfordringer for deres lån til banker og realkreditinstitutter. Det kan øge bankernes nedskrivninger. Når det går skidt i landbruget, smitter det også af på bankerne.”

Kilde: Milliardtab i landbruget kan give problemer for bankerne