Nægter at give enke oplysninger om hendes afdøde mand | dødsulykker.dk

I oktober 2017 omkom en ukrainsk chauffør, da han hjalp en landmand ved Tølløse med at få noget korn ud af en silo og over på hans lastbil. Han arbejdede oven på kornet uden sikkerhedsline, da han styrtede ned og blev levende begravet. Nu kan enken ikke få oplyst hvem der er ansvarlig for ulykken. Landmanden har klaget over Arbejdstilsynets strakspåbud. Han vidste ikke, at man skulle have sikkerhedsline på.  3F skriver om sagen bl.a:

Der er stort set ikke kommet gang i sagerne om mulig erstatning til den 31-årige enke og hendes afdøde ægtemands to børn på fire og otte år. For Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mangler basale oplysninger om, hvem der var arbejdsgiver for den 34-årige ukrainer, da han omkom.

Styrelsen tilføjer:

“Styrelsen har lagt vægt på, at Mykola Makarenkos enke på det foreliggende grundlag ikke kan antages at have en tilstrækkelig væsentlig retlig relevant interesse vedrørende sin ægtefælles sag, og at hendes interesse er indirekte og afledet og således ikke væsentlig i en sådan grad, at Fagbladet 3F kan meldes aktindsigt i sagen efter forvaltningsloven”, skriver Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Styrelsen har også afvist at give Fagbladet 3F aktindsigt i sagen efter reglerne i offentlighedsloven

Source: Nægter at give enke oplysninger om hendes afdøde mand | dødsulykker.dk