»Både på kvægproduktionen og på svineproduktionen sker der rigtig mange alvorlige arbejdsulykker. Over 40 procent af de alvorlige ulykker sker ved håndtering af malkekvæg,« fortæller kontorchef i Arbejdstilsynet, Katrine Krone.

Ugebrevet a4 har gravet i dødsstatistikkerne for arbejdere i landbruget, og det viser sig, at landbruget har bevaret sin førsteplads som farligste arbejdsplads i en lang årrække.

Troels “Traktor” Lund Poulsen har i 2015 ændret Arbejdstilsynets praksis fra tilsyn til rådgivning, men virkningen er tilsyneladende udeblevet. Måske skulle den gode minister inddrage kvæget i rådgivningen, for det er i forbindelse med håndteringen af de store dyr, at de fleste ulykker sker.

Klik for at se diagrammet på Ugebrevet A4’s hjemmeside

Professor i arbejdsmiljø ved Ålborg Universitets metastase i Københavns Sydhavn, Peter Hasle, mener, at det offentlige skal finansiere støttepædagoger, der

“skal bære informationen aktivt ud til landmændene”

Det er ikke tilstrækkeligt at lægge informationerne ud på internettet, mener professoren.

Det er ofte vist, at oksekød og mejeriprodukter er de mest klimabelastende fødevarer overhovedet.

Det viser sig nu, at de også er de mest dødbringende for det personale, som er med til at fremstille dem.

Mængder af oplagret usælgeligt skummetmælkspulver. Kvotesystemet ophørte april 2015. Kilde: EU
Medlemmer af EMB, European Milk Board, der står for EU-oplagringen af 380.000 tons usælgelig tørmælk, der ses i baggrunden.Hvor mange liv har dette erhverv på samvittigheden?