Eurostat: Svineland Danmark

Forklaringen på landbrugets praleri om det lave antibiotikaforbrug i Danmark i forhold til andre lande.

Ud af EU’s  husdyr er svinene i overtal. De ligger med 150 millioner over kvæg (89 millioner).

Knap 40% af svinene befinder sig i bare to medlemsstater, nemlig Spanien (30.1 mio. svin) og Tyskland (27.6 mio. svin).

Frankrig (13.1 mio.), Danmark (12.8), Holland (12.3) og Polen(11.9) er andre lande med store svinebestande.

Dobbelt så mange svin som mennesker i Danmark.

Danmark fører stort når det gælder antallet af svin i forhold til befolkningen. Der er 215 svin for hver 100 danskere, altså mere end dobbelt så mange. I Holland er der under halvt så mange (70 svin pr. 100 mennesker)

I Danmark praler landbrugets organisationer ofte med, at vi “ligger pænt” i forhold til antibiotikaforbruget i andre lande. Dette skyldes, at landbruget vælger at udregne forbruget pr. kilo produceret kød, hvilket giver et meget lavere tal end hvis man regnede i absolutte tal, altså antal tons. Når det drejer sig om resistensudvikling er det samlede forbrug naturligvis af størst betydning

Source: Pigs hog the limelight – Product – Eurostat