Dansk landbrug skaber ikke værdi

En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at danske landmænd som helhed ikke skabte værdi for samfundet over en periode på fem år. De bidrog derimod til overmål blandt meget andet med forurening, stank, ødelagte veje, tabte ejendomsværdier, resistente bakterier og en førsteplads i antallet af dræbte og tilskadekomne på arbejdspladsen.

Danmarks Statistik har kigget på landbruget økonomi i perioden 2012-16. Hvis Danmark kunne beholde landbrugsstøtten ville det være en fed forretning at nedlægge erhvervet helt. Det skaber ikke værdi. DR skriver bl.a:

I de fem år modtog danske landmænd 36,6 milliarder kroner i støtte. Det svarer til, at danske heltidslandmænd i gennemsnit modtog 2,3 millioner kroner i støtte fordelt over de fem år – svarende til i gennemsnit 460.000 kroner i støtte om året.

Ser man på heltidslandmændenes indtjening i den samme periode på fem år, så er det tydeligt, at det ikke er nogen super god forretning at være landmand.

På de fem år har den gennemsnitlige fuldtidslandmand haft et overskud på præcis 2,3 millioner kroner, altså præcis det samme som landmændene har modtaget i støtte.

Danske landmænd ville med andre ord ikke have overskud på deres bedrift, hvis de ikke modtog EU-støtte.

Statistikken viser endvidere, at mindre bedrifter i gennemsnit har en dårligere økonomi end store. Der er altså ingen grund til at tro, at fremtiden for landbruget ligger i, at lave “Dalbymodeller” eller andre luftige udstykninger af store landbrug til mindre, mere hobbyagtige, “hyggelige” bedrifter.

Source: Landmand får millionstøtte fra EU: Uden den kan jeg ikke overleve | Udland | DR