Økoarealet, der forsvandt

Sammen med et betragteligt økologisk areal forsvandt 1,5 milliard i årene 2012-2017. Det økologiske areal burde være steget med 50% i perioden. Men stigningen er på bare 4,2 %

Siden 2012 har skatteyderne betalt for at få bønderne til at omlægge deres marker til økologisk drift. Det fremgår af en ny tabel hos Danmarks Statistik, hvor “areal under omlægning” er opregnet til 177.055 hektar samlet for årene 2012-2017.  Et areal er under omlægning i to år, så det reelle areal er cirka halvdelen, men ikke desto mindre må det undre, at der kun er sket en tilvækst på 4,2 % i det fuldt omlagte økologiske areal i perioden selvom der er omlagt over 50% af arealet.

Udgifterne i form af forskellige tilskud til omlægning er oplyst til denne sides redaktør og andrager godt halvanden milliard kroner, helt præcist kr. 1.548.329.954

Det fremgår af tallene, at der faktisk sker et lille fald i det samlede økologiske areal frem til 2015 trods omlægning af knap 33.000 ha.

Især efter 2015, hvor karenstiden for genomlægning blev nedsat til bare to år under Dan Jørgensen, ses en voldsom stigning i omlægningerne.

Skatteydernes penge forsvandt i de økologiske gylletåger
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Summeret omlagt areal * 0,5 (ha) 8572 16508 24175 32957 54797,5 88527,5
Fuldt omlagt afgrødeareal (ha) 161155 162514 157627 155659 159213 167451

Kilde:  Danmarks Statistik

Artiklen er revideret og korrigeret den 12. juni 2018  da der havde indsneget sig enkelte regnefejl