Ingen miljøargumenter i jubelen over økologiske ansøgninger

Ministeriet lancerer en gammel nyhed om det økologiske areal midt i sommerheden

– Jeg er glad for, at vores dygtige landmænd er parate til at producere de varer, som de danske forbrugere efterspørger. Økologi er med til at skabe danske arbejdspladser, og en stærk fødevaresektor, der eksporterer kvalitetsfødevarer, er vigtig for hele Danmark.

Fødevare- og landbrugsordfører Lise Bech, Dansk Folkeparti.

Politikerne slår de nationalistiske toner an i deres jubel over, at nogle landmænd lugter penge i at lægge om til økologisk drift. Fødevare- og miljøministerJakob Ellemann-Jensen jubler også:

– Økologien buldrer lige nu af sted i Danmark, og danske butikker og supermarkeder har verdensrekord i salg af økologi. Jeg er glad for, at så mange landmænd har lyst til at følge med og omlægge til økologi. Det vil betyde et øget salg af dansk økologi i udlandet til gavn for Danmark og dansk velfærd.

Ikke et ord om bedre miljø, klimagevinster, mere natur eller mindre pesticider. Fordele, som man normalt forbinder med økologisk landbrug. I stedet sprøjter udokumenterede, ligegyldige og uklare påstande ud af de to borgerlige politikere. Hvordan kan Ellemann udtale sig så skråsikkert om eksportmulighederne, og er det overhovedet er god forretning?  Det er også  uden betydning, om der er få eller mange økologiske landmænd. Tallet er steget med mere end tusind siden 2015, hvor Dan Jørgensen smurte den økologiske omlægningskarrusel ved at nedsætte karensperioden til to år og fjerne tilbagebetalingskravet, hvis landmænd skiftede mening og blev kemilandmænd efter to år på omlægningsstøtte.

Pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet fortæller videre, at

Opgjort i areal er der i forårets ansøgningsrunde søgt økologisk arealstøtte til omkring 36.500 hektar

men fortsætter

De endelige tal for den økologiske omlægning i 2018 vil blive offentliggjort i foråret 2019.

hvor det vil vise sig, at en stor del af ansøgningerne var proforma og blev trukket tilbage i ly af mørket. Det vil også vise sig, at stigningen i det økologiske areal er ganske lille, hvis der da ikke er tale om et fald. Det fuldt omlagte økologiske areal har ligget omkring 165.000 hektar i mange år, på trods af at der er omlagt mindst 88.000 hektar fra 2012-2017. Der opgives nemlig tilsvarende arealer. Men det fortæller hallelujakoret fra Miljø- og fødevareministeriet ikke noget om.

Man kan undre sig over, at det skal vare et helt år, før de endelige tal kommer. De vil være kendt omkring 1. september, hvor de tidligere er meldt ud. Man kan gætte på, at ministeriet i foråret 2019 overdøver tallene med buldren fra en ny jublende pressemeddelelse om de mange nye økologer, der har ansøgt om tilskud til økologisk omlægning i 2019.

Det plejer man jo.

I 2017 tordnede propagandakanonerne således:

I 2016 var det ikke meget anderledes

Og så i 2018 for anden gang sender man superlativerne på arbejde i økologiens tjeneste

 

Source: Massiv interesse for økologi hos landmænd – Miljø- og Fødevareministeriet