Svinene overtager det åbne land. Lunde Larsen lagde løberen ud.

Esben Lunde nåede lige at forkæle sine venner i landbruget med en lynhurtig godkendelsesprocedure for flere slagtesvin ude på landet. Almindelige mennesker føler sig kørt over.

I bemærkningerne til en ny lov om godkendelse af nye svinefabrikker og udvidelser af gamle, som Esben Lunde Larsen nåede at får gennemført inden hans pludselige exit, hedder det bl.a:

»Det er samtidig hensigten, at miljø- og fødevareministeren så vidt muligt fastsætter regler om afskæringskriterier, tålegrænser, husdyrbrugs indretning og drift, tekniske løsninger, egenkontrolregler, krav til placering og udformning af bebyggelse m.v., med henblik på, at kommunalbestyrelsen i mindre grad end i dag skal foretage konkrete vurderinger og fastsætte vilkår, idet der for en række miljøpåvirkninger fastsættes de samme vilkår i nærmest alle godkendelser eller tilladelser.«

I et brev fra Holbæk Kommune til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg betegnes dette som

»det bevidste fravalg af lokalpolitisk råderum«.

Esben Lunde Larsen, sine venners ven.

Automatisering

Ellen Margrethe Basse, jurist med stort kendskab til husdyrlovgivningen, påpeger i dagbladet Information, at den nye lov samtidig er indrettet på at digitalisere sagsbehandlingen, så ansøgnings- og godkendelsesprocessen forenkles. Hun udtaler bl.a:

»Firkantet sagt handler det om, at man placerer stort set alt i et skema, så folk selv kan taste ind i den ene ende og næsten automatisk får afgørelsen ud i den anden ende. Hvad der foregår i det automatiserede beslutningssystem er ikke særlig gennemsigtigt«.

Kombinationen af miljø- og fødevareministerens skærpede rammestyring og den mere automatiserede sagsbehandling indskrænker råderummet for de kommuner, der skal behandle ansøgninger om f.eks. ny eller udvidet svineproduktion. Lisbet Ogstrup, seniorrådgiver i DN siger til bladet:

»Kommunerne har ikke mange muligheder for at sige nej, når de skal tage stilling til en ansøgning om godkendelse af et husdyranlæg.

Der gælder nogle centralt fastsatte miljøkrav om ammoniak, lugt m.m. Lever anlægget op til dem, har kommunalbestyrelsen ikke mere  at skulle have sagt«

Læs mere her: Holbæks borgmester: Ny lov om svinefabrikker kører kommuner ud på sidespor | Information