Glæde hos mælkebønderne: Mælkepulver kan sælges som dyrefoder.

Skummetmælkskoncentrat, en eufemisme for mælkepulver, er et luksusprodukt, for det kræver store energimælgder og mange penge at transportere, tørre, pakke og oplagre pulveret. Ikke desto mindre skal det nu tilbage til landbruget og bruges til at at opfodre endnu flere usælgelige husdyr.

Den lange tragedie om de bugnende mælkepulverlagre er ikke slut. Allerede i 2016, året efter at man fjernede de WTO-stridige kvoter, var lagrene ved at sprænges. 320.000 tons eller ca. 3 mia. liter mælk kom på lagre for skatteydernes penge og til ingen verdens nytte, for selv om man undgik et prisfald på mælk, så fik dette ikke mælkebranchen til at tilpasse produktionen til markedet. I dag har lagrene været oppe og kysse 400.000 tons men efter det seneste salg er det nu nede på hvad Arlas chef for råvarehandel, Thomas Carstensen, kalder “plus 350.000 tons.”

Men ny lysner det, for de første sække med “skummetmælkskoncentrat”, som det nu kaldes, har holdt deres to-års fødselsdag og kan derfor ikke længere sælges som menneskeføde. Koncentratet fejler intet, men skal altså nu destrueres og Thomas Carstensen håber, at det kan sælges som dyrefoder. Den optimistiske Thomas tvivler ikke på at dette vil fjerne lagrene inden for kort tid. Han udtaler til Landbrugsavisen bl.a:

»Der er stadigvæk lidt vej endnu. Der ligger stadig plus 350.000 tons på lager. Men man solgte 40.000 tons på sidste tender og der kommer endnu en i dag. Vi må se, om de accepterer salg af samme pris og mængder som sidst, for så begynder der at blive fundet afsætning på det. Sandsynligvis vil afsætningen ske mere over mod foderbranchen. Og kan det anvendes i foder, så kan lageret ret hurtigt, måske inden for et års tid, blive forbrugt. Men jeg ved endnu ikke, om det er den vej, det går«, slutter han.

Thomas glemmer, at det kun er den ældste den af lageret, der når to års grænsen. Under alle omstændigheder giver det ikke anledning til reflektioner hos Thomas Carstensen, at danske mælkeproducenter men stor møje, megen besvær, miljø- og klimabelastning fremstiller mælk, som så sendes tilbage til den animalske produktion, mens verden sulter.

Sidste: Nu er 23.500 tons gammelt mælkepulver solgt fra EU-lagrene. Næsten 145.000 tons har ligget på lager i over to år. Det er herefter uegnet som menneskeføde.

 

Kilder: Arla: Nu rykker pulverpriser trods EU-lagre | LandbrugsAvisen

God-luns-solgt-fra-eus-mælkepulverbjerg