Jakob Ellemann snakker uden om.

Jakob Ellemann vil ikke stå på mål for sine egne påstande om svineeksportens betydning for velfærdssamfundet

-

Vi har spurgt ind til, hvad miljøminister Jakob Ellemann egentlige mener med, at svineeksporten bidrager til den danske velfærd, når man tager de afledte udgifter i betragtning.  Vi spurgte også helt konkret om den svineeksport på “11 milliarder” var

  • skatteindtægter,
  • skattepligtige kroner,
  • brutto overskuddet eller bare
  • omsætningen på eksportmarkedet?

Vi fik et svar, der er et skoleeksempel på at snakke uden om. Ministeren satte en embedsmand til at svare på noget, vi slet ikke spurgte om.

Man skriver bl.a:

Ved et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil al eksport af levende svin og svinekød til tredjelande lukke ned. Derfor vil Regeringen og Dansk Folkeparti vil ikke løbe nogen risiko, når det gælder om at beskytte den danske produktion og eksport af svin og svinekød.

Men ikke et ord om, at eksporten gavner samfundet.

Vi prøver at spørge igen.

Styrelsessvar til Knud Haugmark


 

Sendt til Fødevareministeriet den 1. juli 2018

Mange tak for dette svar.
Jeg bad bl.a. om at få en forklaring på, hvor meget eksporten på “11 milliarder” betyder for den danske velfærd.
Ministeren havde bl.a. udtalt:
Det er en vigtig beslutning, vi risikerer  altså en eksport som alene uden for EU er på 11 milliarder.

Det er noget der betyder rigtig meget for vores velfærdssamfund og det er noget der betyder rigtig meget for arbejdspladser i Danmark.

I svaret skrev ministeren bl.a:
Ved et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil al eksport af levende svin og svinekød til tredjelande lukke ned. Derfor vil Regeringen og Dansk Folkeparti vil ikke løbe nogen risiko, når det gælder om at beskytte den danske produktion og eksport af svin og svinekød.
Men jeg fik ikke svar på følgende konkrete spørgsmål:
Det er naturligvis af betydning, at der betales skat i Danmark af eksportindtægterne. Er de 11 mia. alle sammen
  • skatteindtægter,
  • skattepligtige kroner,
  • brutto overskuddet eller bare
  • omsætningen på eksportmarkedet?
Jeg fik heller ikke svar på hvad ministren mener med “rigtig meget”  Kunne han venligst svare illustreret med et par eksempler eller en konkret beregning.
Jeg skal derfor genfremsætte spørgsmålet fra den 6. juni og henlede opmærksomheden på, at jeg ønsker specifikke svar på mine specifikke spørgsmål. Det er slut med at snakke uden om.
På forhånd tak
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25C 1. th.
2800 Lyngby
Mobil: 20 41 77 88