Myten om landbrugets betydning for beskæftigelsen smuldrer

I Struer ligger slagteriet “Dansk Andeudvikling” hvor man er fuldstændig afhængig af udenlandsk arbejdskraft. Fødevarewatch skriver bl.a:

Af 40 ansatte er der kun seks danskere. Resten kommer fra 11 forskellige lande. Nogle er tyskere og østeuropæere, andre er indvandrere fra f.eks. Thailand og Bangladesh. Derudover er der flygtningene. Over 10 fra Syrien, og et par stykker fra Eritrea og Somalia.

Landbrugets pralerier om at det urentable erhverv har “afledte effekter” på for eksempel beskæftigelsen i “yderområderne” holder ikke. Der er tale om importeret arbejdskraft, som skal besætte de mindst attraktive jobs, som ingen danskere vil røre ved.

Source: Slagteriejer vil gardere flygtninge mod fremtidig arbejdsløshed