Med dieselfærge til energiø Samsø

Samsøs "brand" som enegiø er under pres. Det er ikke lykkedes at skaffe biogas til færgen, og nu en man gået helt over til dieselolie.

Selv om den kommunalt ejede rederi, “Samsøfærgen” mellem Hov i Jylland og Sælvig på Samsø for kort tid siden importerede en færge med kombineret gas og dieseldrift, har dette slet ikke ført til nogen positiv miljøvirknng. Drømmen var at fremstille ægte hjemmelavet Samsk biogas til færgen, men dette blålys synes ikke at ville lykkes.

Så nu sejler man hele vejen frem og tilbage på dejlig dieselolie, hvorved der kan være tale om en miljøgevinst. Det er nemlig muligvis meget mere klimabelastende at fremstille den hidtidigt anvendte LNG-gas til færgen. Den skal sættes på væskeform og nedfryses til minus 162 grader Celcius og derefter køres i tankvogn fra Holland til Hov.

Samsøs anden forbindelse til fastlandseuropa, Kalundborg-Ballen sejler og har altid sejlet på tung bunkerolie. Værre end diesel. Det ser man ikke som et problem på Danmarks energiø.