Økologerne forgyldes i 2019

Støtten til økologiske arealer næsten firdobles fra 2018 til 2019. Også fremover tilføres økologerne flere midler.

Her på redaktionen har vi fra kilder i miljøet modtaget et ministersvar til Simon Kollerup (S) om fordelingen af de såkaldte “Landdistriktsmidler”, som stort set går direkte i landbrugets lommer. Broderparten af støtten til økologerne stammer fra disse EU midler.

Økologi er blevet en pengemaskine for dansk landbrug

Det viser sig meget overraskende, at støtten til de økologiske arealer næsten firedobles næste år. (stigning 374 %) fra 222.3 mio. til 832.8 mio.

Der skulle være tale om afgivne tilsagn.

Det fremgår af noterne til oversigten over udbetalinger/tilsagn af Landdistriktsmidler, at der til 2016 blev overført midler der var tiltænkt fremtidige år. Disse huller fyldes nu ud med bl.a. nationale støtteordninger eller ved, at midler tiltænkt andre formål nu indgår i pengestrømmen til økologerne. Og når så pengene mangler i 2020, så løses problemet ved at man finder nogle flere penge. Regeringen og DF har nemlig aftalt dette:

Der tages stilling til yderligere håndtering af yderligere finansiering, når mulige finansieringskilder og -behov herfor kendes nærmere.

Vi har tidligere afsløret, at økologer kan modtage omlægningsstøtte i op til ni år.

Se hele opgørelsen her