Danmark hænger i klimabremsen

Politiken bringer et interview med klimaaktivisten Wendel Trio. Danmark lever slet ikke op til sit selvfede image

Wendel Trio siger bl.a. til Politiken

»Vi har i år haft en række forhandlinger om forskellige dele af EU’s klimalovgivning, som handler om at omsætte løfterne fra Paris-aftalen i 2015 til lovgivning. Det gjaldt reglerne om handel med CO2-kvoter, andelen af vedvarende energi og kravene til energieffektivitet i bygninger.

Ingen af de steder var Danmark blandt de lande, der skubbede på for højere ambitioner. Det var ret forbløffende. En række lande var igen og igen med helt fremme – Sverige, Luxembourg, Portugal, Frankrig. De tog altid lederskabet

Source: Danmarks selvbillede som førende grøn nation holder slet ikke