Landbruget er et dyrt bekendtskab

En kronik for abonnenter af Politiken fra februar 2016 gør klogt rede for udviklingen af myten om Danmark som et landbrugsland og den deraf følgende særbehandling af et urentabelt erhverv. Historikeren Per Boye skriver om tiden omkring 1900 bl.a:

-

Denne politiske magtudøvelse til fordel for landbrugets særinteresser ændredes ikke af, at den relative prisudvikling generelt var til ugunst for landbruget efter Første Verdenskrig og tilsagde en ændret erhvervspolitik.Statsmagten blev brugt til regulering, der hindrede strukturtilpasning i landbruget, og til indtjeningsmæssigt at kompensere landbruget i de stadig hyppigere kriser for erhvervet. Reguleringen blev ikke kun begrundet med hensynet til landbrugets rentabilitet og landbrugseksporten, men og

Source: Landbruget er ikke kilde til vækst – tværtimod koster det dyrt – politiken.dk