ForsideMRSAMRSA-smittekilderSvinebøndernes slagteri Danish Crown spreder helt bevidst MRSA i befolkningen

Svinebøndernes slagteri Danish Crown spreder helt bevidst MRSA i befolkningen

Efter med næb og klør at have modarbejdet effektive tiltag imod spredning af MRSA er det lykkedes landbruget at bilde befolkningen ind, at lidt tøjskifte og et brusebad ved svinestaldene er nok til at beskytte befolkningen imod MRSA. Men samtidig sælger branchen ubehandlet MRSA-inficeret slagteriaffald som minkfoder. Stadig flere minkarbejdere konstateres smittede med MRSA.

-

Danmark har et ideelt klima til minkavl med kølige somre og milde vintre. Desuden er der adgang til friskt foder lavet af gode råvarer. Alle faktorer, der er medvirkende til Danmarks stærke position i pelsbranchen.

meddeler Landbrug og Fødevarer på deres selvpromoverende hjemmeside.

Men det friske foder, lavet af gode råvarer ” biprodukter fra fremstilling af fødevarer til mennesker” – almindeligvis kaldet slagteriaffald – har inficeret både mink og farmenes medarbejdere. og skriver på DR.dk bl.a:

– Det er helt uacceptabelt. Ligefrem at pode dyrene med resistente bakterier,

siger Michael Pedersen, speciallæge i klinisk mikrobiologi på Hvidovre Hospital og formand for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi.

Han mener, at det er en tikkende bombe under sundhedsvæsenet.

I samme artikel referes Kopenhagen Fur for, at der arbejder 6000 mennesker med opdræt af mink. Danmarks Statistik, som DR burde have krydschecket deres tal hos, oplyser, at i kategorien Pelsdyravl m.v. arbejder der omkring 4.000 mennesker.

Kilde Danmarks Statistik. https://www.statistikbanken.dk/LIGEAB3

Antibiotikaforbruget i minkproduktionen er fordoblet på 10 år meddeler Maskinbladet, der citerer Dansk veterinær Tidsskrift. Finans.dk kan supplere med oplysningen om, at

Efter en række gyldne år kommer de danske minkavlere ud af 2016 med et dundrende underskud på i alt 1,3 mia. kr.

Kilder : DR 

Finans.dk: Danske minkavlere får milliardtab

Landbrug og Fødevarer: Mink