Økologerne snyder på vægten

Økologisk Landsforenings politiske direktør, Paul Holmbeck, påstod i P1 morgen d. 16. oktober 2018, at økologien havde "skånet naturen, vores mad og drikkevand for flere millioner kilo sprøjtemidler". Det kunne han ikke dokumentere. Efter pres fra denne sides redaktør, har han nu fået skruet en ny "beregning" sammen. Men økologerne snyder på vægten.

“Beregningen” fra Økologisk Landsforening hviler på den fejlagtige antagelse, at al landbrugsareal bliver sprøjtet lige meget. Så ganger man dette gennemsnit af aktivt stof pr. hektar med det påståede økologiske landbrugsareal og vupti: Uden økologer ville der have været brugt 3,8 millioner kilo aktivstof mere.

Det er fup.

Konventionelle bønder (nederste diagram)  har en større andel af behandlingstunge kornarealer (sort). Kilde: Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2017.

Det økologiske areal består af ca. 2/3 græs/kløver og 1/3 korn. Korn er langt mere behandlingskrævende end græs/kløver. Almindelige landmænd har en meget større kornandel, og her er en del af forklaringen  på, at økologien tilsyneladende “sparer” miljøet for pesticider. Sandheden er, at de økologiske græsarealer alligevel ikke ville være blevet sprøjtet. Bekæmpelsesmiddelstatistikken medtager af samme grund ikke græsarealer i sine opgørelser .

Derudover puster økologerne op med udyrkede arealer, for eksempel skove, arealer omkring vandboringer, brak, udtagne arealer m.v. som slet ikke sprøjtes.

Politisk direktør og i Økologisk Landsforening, Paul Holmbeck havde ikke belæg for sine pralerier i P1. Det har den økologiske gasballon trods et desperat forsøg stadig ikke.

Hvis de fromme økologer vil undgå at sælge den lille smule troværdighed, de har tilbage, for billige pralerier, så skal de opgøre “besparelsen” på afgrødeniveau. Det er ikke svært, tallene er tilgængelige.

Hvis vi tager græsarealerne ud af ligningen så har det økologiske areal i 1998-2018 har nedsat pesticidforbruget med ca. 1200 tons, altså et godt stykke fra de “flere millioner kilo” som Paul Holmbeck pralede med i radioen

Det svarer til 2-3 %

I samme periode har det konventionelle landbrug nedsat sit pesticidforbrug med 20%.

Se økologernes fupberegninger her:Beregning på sparet mængde aktivstof ved udtagning af areal til økologisk drift

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2017 her

Hør politisk direktør, Paul Holmbech, prale i radioen her: