Det er så hyggeligt med en brændeovn…

indtil man bliver klar over hvor giftig røgen er

Skadelige partikler, kræftfremkaldende fenoler, tjære og derudover ret store mængder dioxiner, de nok farligste miljøgifte, mennesket har fremstillet flyver ud af skorstenen, mens brændeovnens ejer råhygger sig inden døre. Miljøministeriet skriver om vor tids overklassesmog på sin hjemmeside bl.a:

Træfyring står nu for 40 % af det samlede danske udslip af dioxin. Ildebrande er den næststørste kilde i dag, idet brande i bygninger, biler og lodsepladser står for 28 % af det samlede danske udslip. Opgørelsen af de to sidstnævnte er dog ret usikker

Tv2 supplerer med denne oplysning om Københavns 16.000 brændeovne, der

…udleder lige så mange fine partikler på en fyringssæson som den samlede biltrafik i hovedstaden gør på et helt år.

Source: Dioxin

TV2: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-07-24-landets-braendeovne-forurener-langt-mere-end-biltrafik-koster-550-liv-om-aret