Landbrugets ødelæggelse af hedelandskaberne er nu opmålt

Udslip af ammoniak fra danske husdyr har i årtier gødet de næringsfattige hede og dermed omdannet dem til græs, især blåtop. Nu har forskere fra Århus universitet kortlagt ødelæggelserne. De er omfattende

DR skriver om tilbagegangen i det jyske hedeareal bl.a:

Den vigtigste årsag er ifølge forskerne, at der tilføres for meget kvælstof fra luften i form af ammoniak fra landbruget. – Kvælstoffet virker på den måde, at det gøder hederne og giver græs og buske en fordel frem for lyngen. Derfor forsvinder hederne langsomt men sikkert, siger projektlederen. Ifølge forskerholdet bag undersøgelsen er der efterhånden kommet styr på udledningerne af kvælstof fra kraftværker og industri, som også har påvirket hederne negativt. – Men i de husdyrtætte områder i Jylland har vi stadig problemerne. Der er tilførslerne af kvælstof fra luften over den grænse, som lyngen og andre hedeplanter kan tåle, siger Jesper Leth Bak.

Årsagen til ødelæggelserne kan bl.a. findes i en i årtier alt for lemfældig behandling af ansøgninger om udvidelser af kvæg- og svinebedrifter i kommunerne.

Source: Forskere slår alarm: Heder i overraskende dårlig tilstand | Midt- og Vestjylland | DR