NOAH: Landbruget sviner mere, end vi tror

Hidtil har det været god latin, at landbrugets klimabelastning udgjorde ca. 20%. Men hvis man regner det hele med kommer vi meget højere op. Kødproduktionen er den helt store synder.

Bente Hessellund-Andersen og Jacob Sørensen, NOAH skriver i en ny rapport om landbrugets miljøsvineri bl.a:

Lattergas, metan, kulstofbalancen i jorden og energiforbruget til maskiner og bygninger medfører udledning af klimagasser fra landbruget. Når vi regner det hele med, og trækker den bioenergi fra, der bliver produceret af dansk landbrug, står landbrugssektoren for en tredjedel af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. Det er betydeligt mere, end hvad der typisk bliver nævnt. Landbruget har tidligere været foran andre sektorer med hensyn til at opnå udledningsreduktioner af klimagasser, men sådan er det ikke længere.

Ud over klimaet belaster landbruget også vandmiljøet med pesticidrester og nitrat, markerne med fosfor, hospitalssektoren med MRSA, naboerne med stank, støv og fluer, finanaverdenen med en stadig stribe konkurser, korrumpering af det politiske liv, vejene med tunge gyllevogne osv. osv.

Læs hele artiklen af de to medarbejdere fra NOAH her

Landbrugets klimabelastning