Mælkeskæg og økofup

Det kunne lyde som en nytårsspøg men økologer kan faktisk med tilladelse fra EU fodre deres køer med konventionelt foder. De scorer dog kassen alligevel. Det økologiske indhold i de økologiske varer bliver stadig sværere at få øje på, når for eksempel økokøer må fodres med giftsprøjtet foder.

Vi har her på siden tidligere vist, at forskellen på økologisk mælk og almindelig mælk er marginal, men man har dog kunnet henvise til, at økologiske køer fodres med økologisk foder.

Nu viser det sig imidlertid, at EU tillader brug af ikke-økologisk foder til økologisk mælkeproduktion. Maskinbladet skriver blandt andet om fald i mælkeafregningen.

Såfremt det økologiske medlem har besluttet at benytte EU’s undtagelser til at bruge ikke-økologiskfoder, nedjusteres acontoprisen med 22,3DK øre/kg til 303,6 DK øre/kg.

Det er stadigvæk 53 øre mere end konventionelle landmænd, der må nøjes med 250,3 øre

Forbrugerne betaler overpris for økologi mens landmanden fodrer med konventionelt foder

http://www.maskinbladet.dk/artikel/arla-saenker-maelkeprisen-januar