Forkælede mælkebønder får millioner

Under dække af, at pengene skal bruges til et bestemt formål, henter landbruget i EU millioner i skatteydernes lommer.

På grundlag at summarisk ansøgninger forventer nordjyske landmænd 14 mio. I tilskud til helt almindelige vedligeholdelsesarbejder på deres kostalde. Besparelserne giver så luft til lidt ekstra luksus, vin, ferierejser, ny konebil osv. Landbrugsavisen.dk meddeler bl. a:

Landbo Limfjord har på vegne af 13 landmænd ansøgt om 14 millioner kr. i tilskud til modernisering af stalde til malkekvæg.

https://landbrugsavisen.dk/limfjords-landm%C3%A6nd-ans%C3%B8ger-om-14-mio-kr-i-tilskud