Landbruget praler.

Vi har tidligere tvunget landbrugsminister Eva Kjer Hansen til at æde sine ord, da hun pralede med, at danske landmænd var "Europamestre i antibiotikaforbrug". Nu medtager man kun lande "med en betydelig svineproduktion" i sammenligningen.

-

Der er tilsyneladende mange måder at opgøre landbrugets antibiotikaforbrug på. Mg. pr. kilo kød eller samlet forbrug aktivt stof pr. år. Forbrug til mennesker i forhold til dyr, for nu bare at nævne nogle få. Det er ikke så afgørende.

Men det er udviklingen af resistens hos sygdomsfremkaldende bakterier, og de er ret ligeglade med, hvor meget kød et land eller en landmand kan levere. De udvikler og udveksler resistens, når der anvendes antibiotika i store, koncentrerede miljøer.

Det er det farlige, for her trues antibiotikaens effektivitet.

Det ved man udmærket på Axelborg.

Og da Danmark er verdens mest svinetætte land, sker der et massivt selektionstryk, der fremmer resistens.

Så nu praler man i avisen bare med, at danske bønder bruger mindre antibiotika end dem, der bruger mere.

Hurra for det.

I helsides dagbladsannoncer fremhæver landbruget hvor lidt medicin danske landmænd bruger pr.kilo kød. Der angives ingen kilder. Her på redaktionen kan vi ikke genkende tallene

Om Eva Kjer Hansens tilbagetog her.