Nitraten truer havmiljøet

Trods løfter om det modsatte går det den forkerte vej for havmiljøet. Ingeniørens kronikør den 1. Februar 2019 Stiig Markager fortæller bl. a:

Siden 2010 er udledninger af kvælstof steget med ca. 700 ton pr. år. Denne stigning er ­signifikant. Sandsynligheden for, at den er tilfældig, er 0,06 pct., dvs. næsten 100 gange lavere end de 5 pct., som man normalt bruger for at afgøre, om noget skyldes en tilfældighed. Stigningen betyder, at udledningerne i dag er omkring 60.000 ton pr. år, hvis det regner som normalt. Den faktiske udledning er højere i et år, hvor det regner meget. I 2017 var den således 64.400 ton.

https://ing.dk/artikel/kronik-farvande-oversvoemmes-alger-landbrugspakken-vil-kun-goere-ondt-vaerre