Drikkevandet er ramt af DMS, dimethylsulfamid.

“Fortidens synder” blev sendt i byen, da nye målinger viser udbredt forekomst af dimethylsulfamid, som er et nedbrydningsprodukt af tolylfluanid, som er forbudt i dag.

Forløbet er klassisk.

  • Et pesticid kommer på markedet.
  • Det godkendes på grundlag af undersøgelser, som producenten har udarbejdet.
  • Produktet anvendes i en årrække.
  • Rester eller nedbrydningsprodukter opdages i grundvandet.
  • Produktet tages af markedet og forbydes efter en overgangsperiode hvor restlagrene sælges ud.
  • Der henvises til “fortidens synder”

Det bliver stadigt sværere at finde nye kildepladser, da de jo ikke er beskyttet imod sprøjtning med pesticider.

Danmarks Radio skriver blandt andet:

Pesticidet blev i sommer fundet drikkevandet hos flere vandværker, som efterfølgende måtte lukke deres boringer eller blande vand fra forskellige boringer. DMS er under mistanke for at være kræftfremkaldende.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/31-grundvandsboringer-forurenet-af-nyopdaget-pesticid