Det var lissom på tide!

De videnskabelige fakta om landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet sejler.

Vi citerer Altinget der citerer den nye novadan undersøgelse af landbrugets svineri med kvælstof:

* Der har været anvendt fejlagtige analyser til beregning af kvælstofudledning for årene 2008-2014. Aarhus Universitet arbejder på at korrigere tallene.

Ja, bedre sent end aldrig

https://www.altinget.dk/artikel/efter-ny-naturrapport-roed-blok-vil-skrotte-landbrugspakken