Nationalt støtteloft hæves op til € 25.000

Et annonceret fald i EU's støtte til landbruget fra den kommende periode kompenseres af højere ikke-godkendt national landbrugsstøtte.

Der er af hensyn til den interne konkurrence imellem landmændene i EU et øvre loft for, hvor meget de enkelte landes regeringer må give i akut støtte oven i støtten fra EU og national støtte, som EU kommissionen har godkendt.  Hidtil var loftet på € 15.000. Men nu er dette beløb næsten fordoblet til € 25.000.

EU’s landbrugskommissær PhilHogan udtaler:

“The Commission’s proposal for new state aid rules for the agricultural sector reflects the value of this form of support in times of crisis. By increasing the maximum aid amount to farmers, national authorities will have more flexibility and be able to react more quickly and more effectively to support vulnerable farmers. In some cases, the amount of State aid that can be provided to individual farmers will be increased by 66%. These new rules will continue to accompany the normal rules for notified State aid, which Member States may continue to apply.”

Forhøjelsen vil i følge EU ikke påvirke den interne konkurrence.

Vi kan desværre ikke oplyse om beløbet gælder pr. bedrift eller hvad. Det fremgår ikke af nyhedsbrevet.

Kilde: nyhedsbrev til journalister fra EU.