Ny landbrugsstøtte: Skolemælk og skolefrugt

For at bekæmpe de europæiske landmænds overproduktion af mælk har EU nu oprettet en støtteordning, ikke til skolebørn, men til landmænd, der hedder skolemælk. Der er også støtte til frugt og grønt.

Ordning

Åbner

Lukker

Program

Grønt udviklings- og demonstrationsprogram (GUDP) runde 1.

Dec. 18

28.02.19

National

Kvælstof- og fosforvådområder (runde 1)

04.01.19

12.03.19

LDP

Promotion (Information og salgsfremme)*

04.01.19

Marked

Målrettet regulering 2019

01.02.19

17.04.19

National

Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder (ansøgning om nyt tilsagn)

01.02.19

31.08.2019

LDP

Tilskud for skærpede fosforlofter på fjerkræ- og minkbedrifter

01.02.19

01.04.19

National

Skolefrugt

05.02.19

03.04.19

Marked

Bevaring af husdyrgenetiske ressourcer – dyretilskud

15.02.19

15.03.19

National

Minivådområder

01.03.19

30.04.19

LDP

Lavbundsprojekter (runde 1)

01.03.19

30.04.19

LDP

Bevaring af brun Læsø bi – dronningetilskud

01.04.19

01.05.19

National

Bevaring af brun Læsø bi – foreningstilskud

01.04.19

01.05.19

National

Skov med biodiversitetsformål

02.05.19

01.07.19

LDP

Grønt udviklings- og demonstrationsprogram (GUDP) runde 2.

Maj/juni 19

05.09.19

National

Økologisk arealtilskud (ansøgning om nyt tilsagn)

03.06.19

15.08.19

LDP

Pleje af græs og naturarealer (ansøgning om nyt tilsagn)

03.06.19

15.08.19

LDP

Kvælstof- og fosforvådområder (runde 2)

14.06.19

03.09.19

LDP

Privat Skovrejsning

02.07.19

30.08.19

LDP

Privat urørt skov **

02.07.19

National

Læhegn **

02.07.19

National

Skolemælk

01.08.19

31.07.20

Marked

Producentorganisationer for frugt og grønt

02.08.19

01.10.19

Marked

Natura 2000 Rydning og forberedelse til afgræsning

02.08.19

17.09.19

LDP

Dyrevelfærdspuljen

30.08.19

01.10.19

National

Almindelig miljøteknologi

01.10.19

03.12.19

LDP

Lavbundsprojekter (runde 2)

15.11.19

30.01.20

LDP

 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/se-tilskudsordningerne-for-2019-i-landdistriktsprogrammet-samt-markeds-og-nationale-ordninger/