Vi bliver stegt VII

En opgørelse fra Energistyrelsen oplyser, at det dansk udslip af CO2 steg med 5 mio. tons i 2018, hvilket svarer til den nedsættelse regeringen har kalkuleret med i årene 2021-30.

Det ser meget sort ud med hensyn til at nå de mål, som vi skal opfylde i henhold til Parisaftalen.

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/nye-tal-danmarks-energiforbrug-og-co2-udledning-steg-i-2018

Orientering den 8 april 2019