ForsideCertificeringsbluffKlimasyndere optages i CONCITO

Klimasyndere optages i CONCITO

Concito synger og danser efter landbrugets pibe efter at Danish Crown og Arla har tegnet medlemsskab. Her er man i øvrigt i godt selskab med storsvineproducenten Bregentved Gods og både Billund og Københavns Lufthavne.

-

De helt store klimasvin har fundet vej ind i de hellige haller hos den klima- og miljøfaglige tænketank “CONCITO”, hvor Connie Hedegård er det ansvarlige ansigt udadtil. For nylig har endda Danish Crown meldt sig ind og sammen med Arla har de to landmandsejede andelsselskaber allerede sat deres aftryk på CONCITOS strategi.

I et debatindlæg af CONCITOS programleder for Fremtidens fødevarer, Michael Minter, priser han de to klimasvin i høje toner, fordi de har en “strategi” om at blive klimaneutrale en gang i en fjern fremtid (2050). At der ikke er fugls føde på denne strategi affærdiger skribenten med følgende nedslående udsagn:

De nye strategier fra Danish Crown og Arla har mødt kritik for ikke at have alle virkemidler på plads fra starten. Men den udfordring deler de med de fleste andre virksomheder, byer og lande, som i sagens natur endnu ikke kan have det fulde overblik over, hvilke teknologier og virkemidler, der vil være relevante i de kommende 30 års klimaindsats.

Fugle på taget

Meget lidt overbevisende strategier fra Arla og DC bagatelliseres altså med, at dem er der masser af derude. Det følger af “sagens natur”. Jo, der er god grund til begejstring! Det kan undre, at Minter ser løsningen i ny teknologi al den stund, at jo netop teknologien er skyld i den globale opvarmning, som synes at fortsætte med stadig øget hast. Med en fortærsket metafor fortsætter programlederen for Fremtidens fødevarer:

En rejse mod klimaneutralitet
Desuden bliver det mere konkret, når man ser på de to virksomheders klimamålsætninger for 2030. Her vil Danish Crown halvere udledningen per produceret enhed i hele værdikæden i forhold til i 2005. Det svarer rundt regnet til en reduktion på 25 procent i forhold til 2016.

Michael Minther er ikke opmærksom på, at her manipuleres med tallene. Det påstås, at landbruget har reduceret med 25% pr. kilo svinekød siden 2005, men samlet set sviner landbruget  faktisk mere i dag, fordi produktionen er steget meget mere. Det fremgår af en rapport fra Århus Universitet, der også har påpeget, at landbruget kun kan opfylde sine klimamål ved at “droppe dyrene”. Men Minther fortsætter sin dyrevenlige lovsang:

Arla vil reducere udledningen fra mejerier og transport med 30 procent i absolutte tal i forhold til 2015, mens udledningen fra selve mælkeproduktionen i landbruget, emballageproduktionen og andre aktiviteter i værdikæden skal reduceres med 30 procent per produceret enhed.

Liste over nye medlemmer hos Concito. Screendump.

“per produceret enhed” betyder også her, at man ikke forpligter sig på, at ville svine mindre samlet set. Vi kan altså se frem til, at ARLA vil øge antallet af køer, energiforbruget, staldarealet, ammoniakudvaskningen osv. blot man kan forøge produktionen af mælk, ost, smør m.m. endnu mere og derved – vandmiljøbelastningen ufortalt – sabotere både deres egne og andres seriøse bestræbelser på at sænke klimabelastningen i absolutte tal, – det eneste, der tæller for klimaet.

Landbrugets “strategi” fører faktisk direkte hen til klimakatastrofen, men det lukker Minther, medarbejder hos CONCITO, sine uskyldige øjne hårdt i for.

Det er er ikke særlig betryggende.

Landbruget må lægge om
Landbruget er globalt set en stor miljøsynder. 25 pct. af drivhusgasserne udledes af landbruget, og tæller man distribution og forarbejdning af fødevarerne mv. med, kommer man op på 30-40 pct.

Desuden giver landbrug massive effekter på biodiversiteten og vandkvaliteten. 70 pct. af det globale vandforbrug går til landbrug og fødevareproduktion.

Jørgen E. Olesen, Professor ved AAU.

Source: Kød og mælk vil også være en del af fremtidens fødevarer | CONCITO