Vi bliver stegt VIII

Verden bevæger sig upåvirket af advarsler lukt imod afgrunden

Trods internationalt samarbejde, Parisaftalen, løftede pegefingre fra FN og andre forskere ser det ikke ud til, at verden kan sænke forbruget af olie.

Verden bruger nu mere end 100.000.000 tønder olie i døgnet, og tallet har aldrig været højere. Indsatsen imod klimaforandringerne er forfejlede fordi de ikke rammer de strukturelle mekanismer, som betinger forbruget. Det kunne være kravet om økonomisk vækst i selv meget velstående lande, social ulighed på globalt plan, investorernes krav om hurtigt afkast osv.

Shippingwatch skriver blandt andet:

De fleste er nok bedøvende ligeglade, men der er tale om en milepæl i menneskehedens sorte historie. I august rundede den daglige globale olieefterspørgsel 100 mio. tdr., hvilket svarer til et halvt hundrede fuldt lastede supertankere. På trods af alle bestræbelser på at omstille det globale energiforbrug væk fra fossile brændsler, fortsætter forbruget af olie med at stige, og så godt som alle eksisterende prognoser forudsiger, at væksten vil fortsætte i hvert fald frem til 2030.

https://shippingwatch.dk/Offshore/article10875482.ece

PS: Indlandsisen smelter forresten med stigende hast. Se her