Vi buster myten om elbilens klimavenlighed

Eller rettere, tre tyske forskere går med tysk grundighed hele sagen efter og konkluderer, at elbiler til persontransport sviner mere end en almindelig dieselbil. Dermed brister elbilfantasternes drøm om at drøne omkring som før. Gasdrevne biler viser sig faktisk som de mindst klimabelastende.

Finans.dk beretter, at tyske forskere nu sender elbilen ned på en klimatisk andenplads efter gas- og dieseldrevne biler:

De tre forskere kommer fra det anerkendte Institute for Economic Research i München (ifo) og har netop præsenteret en undersøgelse, som konkluderer, at elbiler i Tyskland skaber et større CO2-aftryk end dieseldrevne, hvis man medregner produktionen af bilerne og udslippet derfra.Tager man udgangspunkt i ovenstående, står elbiler for mellem 11 og 28 pct. mere CO2-udslip end deres dieselpendant. I undersøgelsen er der brugt en Mercedes 220d og en Tesla Model 3.

Det er især fremstillingen af elbilens batteri, som belaster miljøet, da der skal bruges store mængder energi til at producere litium, kobolt og mangan, der bruges i bilbatteriet. I følge forskerne skaber det et udslip på mellem 11 og 15 ton CO2 ved produktionen af et bilbatteri til en Tesla Model 3.

Rapporten fra de tre forskere er en udmærket anledning til at få sit tyske frisket op. Deres universitetsinstitut, IFO i München, skriver dog i en pressemeddelelse nådigt på engelsk:

Electric vehicles will barely help cut CO2 emissions in Germany over the coming years, as the introduction of electric vehicles does not necessarily lead to a reduction in CO2 emissions from road traffic. Natural gas combustion engines are the ideal technology for transitioning to vehicles powered by hydrogen or “green” methane in the long term.

Considering Germany’s current energy mix and the amount of energy used in battery production, the CO2 emissions of battery-electric vehicles are, in the best case, slightly higher than those of a diesel engine, and are otherwise much higher. This has been confirmed by a new study by Christoph Buchal, professor of physics at the University of Cologne; Hans-Dieter Karl, long-standing ifo energy expert; and Hans-Werner Sinn, former ifo president and professor emeritus at Ludwig-Maximilians-Universität München. The researchers carried out their detailed calculations using the concrete examples of a modern electric car and a modern diesel vehicle. In addition to CO2 emissions from battery production, they looked at alternative energy sources for electricity in order to calculate the impact electric vehicles have on CO2 emissions. They show that even with today’s technology, total emissions from a combustion engine powered by natural gas are already almost one-third lower than those of a diesel engine. “Over the long term, hydrogen-methane technology offers a further advantage: it allows surplus wind and solar power generated during peaks to be stored, and these surpluses will see a sharp increase as the share of this renewable energy grows,” Professor Buchal explains

Vi har spurgt en af forskerne, om den klimabelastning, som etablering af ladestationer forårsager, indgår i beregningerne. Svaret var nej. Man udelod etableringen af denne store infrastuktur fra ligningen, da der ikke forligger nøjagtige tal for belastningens størrelse. Men da der skal være mindst en ladestander pr. bil plus en del på veje og stræder, vil der være tale om en betydelig økonomisk og klimamæssig belastning, som trækker ned for elbilerne.

For nylig viste en optælling at Norges førerposition på antallet af kørende elbiler ikke har medført fald i CO2 udledningen. Mange nordmænd køber med oliefinansieret tilskud en elbil og beholder samtidig den benzindrevne til de lange ture.

Finans.dk tilføjer for egen regning og i strid med sandheden, at Klimarådet ikke er enig med de tre tyske forskere. I en billedtekst skriver man misvisende:

I 2018 udgav Klimarådet en rapport, der konkluderer det modsatte af Christoph Buchal, Hans-Dieter Karl og Hans-Werner Sinns undersøgelse
Klimarådet konkluderede imidlertid, at elbiler på kort sigt var mere belastende og kun under meget usikre betingelser ville være et klimavenligt alternativ i fremtiden: Man skrev:
Klimarådets baggrundsnotat “Hvor klimavenlige er elbiler sammenlignet med benzin- og dieselbiler? side 16 fn.

Source: https://finans.dk/erhverv/ECE11332413/nyt-studie-konkluderer-at-elbiler-forurener-mere-end-dieselbiler