Vi bliver stegt X

Det kollektive selvmord/folkemord synes at tage fart på vej mod højere temperaturer på Jorden

Det går den forkerte vej for klimaet. Trods COP møder og FNs koordinerende indsats stiger CO2 udledningen hvert eneste år. FN påpeger korrekt, at en stigende fødevareproduktion på en ene side er nødvendig, fordi der skal produceres mere mad til verdens befolkning, og på den anden side belaster denne produktion klimaet.

Det ser altså ud til, at valget er imellem sultkatastrofer med tusinder af døde, mænd, kvinder og børn, eller fordeling af de fødevareressourcer, der er til rådighed. (Hvilket betyder at Vestens befolkning skal skære ned på bordets glæder!)

Nedlæggelse af den animalske produktion vil med et slag øge den samlede fødemængde, men uden udbredt familieplanlægning for at begrænse klodens befolkning, vil vi skulle se en eller anden katastrofe i øjnene.

Politiken skriver bl.a:

Bevidstheden om klimaforandringer og om vigtigheden af bæredygtig udvikling har aldrig været så stor som i dag.

Alligevel går udviklingen mod en mere bæredygtig verden så langsomt, at det vil være umuligt at nå de 2030-mål, som landene i FN har opsat for at redde kloden. Faktisk går det den forkerte vej på fire parametre:

  • Verden oplever voksende ulighed
  • Den globale opvarmning er stigende
  • Biodiversiteten er truet
  • Mængden af affald skabt af mennesket vokser

Det er det dystre budskab fra 15 uafhængige forskere i en rapport, som nu bliver sendt til FN’s medlemslande, der skal kommentere og tage stilling til de anbefalinger, forskerne fremlægger.

https://politiken.dk/klima/art7210153/Vi-n%C3%A5r-ikke-verdensm%C3%A5lene-p%C3%A5-nogle-omr%C3%A5der-g%C3%A5r-udviklingen-endda-den-forkerte-vej