Vi bliver stegt XII. Forsker vil benytte civil ulydighed for at fyre op under politikerne.

Næsten 200 forskere har skrevet under på en appel om at bruge civil ulydighed for at fremme klimaindsatsen politisk.

Det ser ikke ud til at de idealistiske forskere har taget stilling til, at en drastisk nedsættelse af CO2 udledningerne kun kan ske på velfærdssamfundets bekostning. Plejehjem skal nedlægges, skoler, politistationer og hospitalsafdelinger ligeså, for hvis produktionen ikke må producere, falder beskæftigelsen og skatteindtægterne.

Måske er det prisen for at overleve som art og biosfære, men kan dette gennemføres politisk?

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/forsker-vil-have-befolkningen-til-banke-i-bordet-der-skal-ske-noget