Vi bliver stegt XIII. Det globale energiforbrug og udledningen af drivhusgasser stiger .

Jyllands-Posten bekræfter vores pessimisme. Intet tyder på, at vi kan afværge den store opvarmning på grund af drivhuseffekten. Ingen tiltag eller politik har virket. Avisen skriver bl.a:

Rent ud sagt: Det går ad helvede til. Ikke alene stiger det globale forbrug af energi. Det samme gør den globale udledning af CO₂.
Dermed rykker verden endnu længere væk fra ambitionerne i såvel FN’s Klimaaftale som FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

https://jyllands-posten.dk/premium/erhverv/ECE11439766/nye-tal-baade-det-globale-energiforbrug-og-udledningen-af-drivhusgasser-stiger-kraftigt/