Vi bliver stegt XIV. Der er ikke sket en grøn omstilling. Og det sker heller ikke.

Endelig en ædruelig rapport, der tager luften ud af de letbenede quick fixes på klimakrisen. Elbiler, vindkraft og biogas kan ikke sikre grøn vækst. Vi skal nedsætte forbruget og have negativ vækst i de rige lande for at give miljømæssigt råderum for tiltrængt vækst i Asien, Afrika og Sydamerika.

Et litteraturstudie fra flere universiteter tegner i Dagbladet Børsen Information et dystert billede af klimaindsatsen indtil nu. Forfatterne skriver på grundlag af den foreliggende forskning bl.a:

En tredje faktor er ’problemombytning’: Ny teknologi kan fremme afkobling på ét område, men samtidig indebære, at forbrug og problemer stiger på andre områder. Elbilen kan f.eks. fremme afkobling på CO2-området ved at overflødiggøre fossilt brændstof, uden at det går ud over den økonomiske vækst, som transportsektoren måtte skabe. Men samtidig øger det presset på tilbageværende reserver af stoffer, der skal bruges til bilerne eller deres batterier: lithium, kobber, kobolt. Hvad disse råstoffer angår, svækkes altså muligheden for afkobling.

En tilsvarende problemombytning er skiftet fra benzin og diesel til biobrændstof, der kan betyde beslaglæggelse af stadig større natur- og landbrugsarealer til produktion af det ny brændstof.

https://www.information.dk/udland/2019/07/nyt-omfattende-studie-skyder-forhaabninger-groen-vaekst