Økostøtte udbetalt på løst grundlag i årevis

Arealoversigten over det økologiske areal har sejlet i to årtier, mindst.

Landbrugsstyrelsen meddeler, at

Ansøgningsfrist til økologisk arealtilskud og pleje af græs udskydes efter IT-problemer –

Det skyldes angiveligt IT problemer, men læser man teksten nærmere er den egentlige årsag, at man hidtil ikke har stillet krav om, at ansøgningens areal skulle stemme overens med kortmaterialet. Det har EU, der betaler en del af støtten, nu stillet krav om. Man har været nødt til at indføre et helt nyt IT system og skriver herom bl.a:

Det nye IT-system er nødvendigt for at opfylde et EU-krav om, at der skal være fuldstændig overensstemmelse mellem det antal hektar, der søges til, og det indtegnede areal i ansøgningerne til økologisk arealtilskud og pleje af græs.

Source: Ansøgningsfrist til økologisk arealtilskud og pleje af græs udskydes efter IT-problemer – Landbrugsstyrelsen