Endnu et quickfix debunked: biodiesel sviner tre gange mere.

Vestens umættelige sult efter bilbrændstof belaster fødevareforsyningen i en verden med stadig større befolkning. Halvdelen af importen af palmeolie til EU ender i tanken på en fossilbil.

Mange håber, at bare der står “bio” foran, så er klimaet eller miljøet sikret. Biogas er et eksempel på et quickfix, som mange elsker at tro på, kan sikre “grøn” energi i fremtiden. Et andet er biodiesel. Men nu viser det sig, at den baserer sig på palmeolie fra den tredje verden. Og hvis man bruger den slags biodiesel udleder man tre gange mere CO2 end almindelig fossil diesel. Det viser beregninger fra klimarådet.

Mere og mere af den palmeolie, som EU importerer, bliver lavet til biodiesel fremfor at indgå i mad- og kosmetikprodukter. Det øger risikoen for skovrydning og øgede CO2-udledninger. Dybt bekymrende, siger professor.

Source: Over halvdelen af EU’s importerede palmeolie går til sort biodiesel | Ingeniøren

https://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/385154/professor_vi_boer_droppe_biobraendsel_i_benzin_og_diesel.html