Klima – og miljøstøtte til mange formål fra EU

Milliardstøtte til miljø- og klimavenligt landbrug uddeles med rund hånd af EU. Men gavner det klima og miljø, eller er der tale om endnu en støtteordning til det vaklende danske landbrugserhverv?

En hjemmeside tillader, at man kan fremsøge EU støttebeløb til såkaldt landbrug fra de seneste to år, altså 2017 og 2018. Hvorfor man lægger røgslør ud over tidligere års støttebeløb kan vi kun gisne om, men de seneste år giver i hvert fald indblik i nogle meget brisante modtagere.

Poul Tholstrups fond, der driver Saltbæk Vig naturreservatet, hvortil der ikke er offentlig adgang, kunne for eksempel glæde sig over at modtage 43.499 dejlige kroner fra offentligheden via EU og Tine Wiboltt, der træner og selv rider på springheste i Birkerød, fik DKK 3.248 i 2018. Bent Fabricius-Bjerres søn Poul henter også en net sum  på godt 4.000 kroner til hestegård i Nordsjælland.

Juvrefonden på Rømø støtter forskelle ting på øen, for eksempel et hjemstavns/skibsfartmuseum og spejderarbejdet. Hjerteforeningen kan også betænkes. Denne private fond hævede i 2018 DKK 5.548

Kjargården ved Ikast er topscorer i støtte til klima- og miljøvenligt landbrug. 2.225.726 gode EU-kroner fik de for at passe på klima og miljø

I toppen ligger Kjargården ved Ikast, som dyrker traditionelt landbrug med både dyr og planter. Nummer to er Bregentved gods, der kunne bogføre DKK 2.190.635 for deres klimaindsats. Åge V. Jensens fond er nummer tre med 1.626.630 kroner fulgt af Gram og Nybøl godser, der fik knap 1.5 million (ud af samlet støtte på 6.9 mio.). Et sjællandsk gods på over 3.000 ha, Svenstrup & Giesegaard hentede 1.4 mio.

I den kuriøse ende modtog otte modtagere DKK 1, altså én krone, Zena Event og Udvikling fik seks kroner, Naturpleje Nord syv og Haurvighus, udlejning af erhvervsejendomme ti kroner, og det er da ejendommeligt. 216 modtagere hentede under 100 kr. 14 fik mere end en million.

Sådan kunne man blive ved. I alt betalte EU næsten 3.7 milliarder kroner til godt 42.000 modtagere, herunder landbrug og alt muligt andet.