Købt og betalt. Oksekødsrapport var skrevet med ført pen

Der tegner sig et billede af Aarhus Universitet som et fuldblods korrupt universitet, der i hvert fald siden forskerne lod sig svinebinde af Eva Kjer Hansen i forbindelse med Landbrugspakken, villigt og flittigt har ladet sig bruge og misbruge af landbrugsinteresser.

Information graver dybere i oksekødsgate, sagen om en forskningsrapport om forskellige fødevarers klimaaftryk, som Aarhus Universitet har udgivet sammen med DTU. Det viser sig at rapporten må betragtes som et bestillingsarbejde, hvor flere afsnit, titlen og forsidefoto er kommet til verden efter at landbruget og Danish Crown har ageret fødselshjælpere. Information skriver bl.a:

 

Men sandheden er, at Danish Crown og Landbrug & Fødevarer som en del af projektets styregruppe har spillet en fremtrædende rolle i udarbejdelsen af rapporten og sågar har skrevet hele afsnit i den. Det afslører mails og dokumenter, som Information har fået aktindsigt i. Forelagt udvalgte dokumenter i sagen betegner udenforstående eksperter det som dybt kritisabelt og klart i strid med god forskningsskik, at to danske universiteter har ladet landbruget udøve så massiv indflydelse på en rapport, som de over r for offentligheden har præsenteret som uvildig forskning.

Source: Mails afslører: Aarhus Universitet lod landbrugslobby skrive med på oksekødsrapport | Information

Læs også her:

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11586828/minister-kraever-forklaring-i-sag-om-oksekoedsrapport/