Arla praler igen med falske tal for indtjeningen

Ved at regne omsætning ind i regnskabet som om det var en indtægt, puster Arla sit resultat kunstigt op. Finans.dk gennemskuer ikke fupnummeret.

Under overskriften

“Arla leverer halvårsresultat på næsten 1 mia. kr.”

fortæller Finans.dk, at det går strålende for Arla.

 

Men bag de flotte ord gemmer sig en meget kritisabel form for verbal og økonomisk manipulation, som giver læseren et helt fordrejet billede af Arlas økonomi.

Arla sætter i sine regnskaber lighedstegn imellem indtjening og omsætning, og det samme er tilfældet i Finans.dks artikel, som nok er et copy-paste fra en af mejerisammenslutningens pressemeddelelse

Finans.dk skriver bl.a. for at retfærdiggøre manipulationen:

Andelsselskabet Arla er ejet af mælkeproducenterne, og langt størstedelen af selskabets indtjening strømmer uge for uge direkte gennem selskabet og ud til andelshaverne i form af betaling for deres leverancer af mælk. Derfor er det den totale indtjening pr. liter mælk – inklusive de løbende udbetalinger – der mest præcist viser, hvordan Arlas indtjening udvikler sig.

For det første bogfører man en udgift for Arla, udbetalingerne til landmændene, som “indtjening”. For Arla er jo ejet af landmændene, så derfor er landmændenes omsætning i form af salg af mælk det samme som Arlas indtjening, lyder argumentet. Dette er noget slemt vrøvl, for med denne kugleramme vil Arla altid kunne prale med et positivt resultat uanset hvor mange landmænd, der måtte gå konkurs, fordi Arlas udbetalinger ikke kan dække deres omkostninger.

Hvis Arla vil lægge sine æg i bøndernes kurv, og prale af det, så skal Arla kun regne landmandens overskud på salget og den samlede omsætning ind i sit “resultat”.

Den forkerte regnemetode fremgår også af dette citat fra finans.dk

Besparelserne har gjort det muligt for Arla at løfte indtjeningen med 10,43 øre pr. liter mælk, som selskabets andelshavere har leveret. Det svarer til en samlet indtjeningsfremgang i halvåret på 730 mio. kr. Samlet set har Arla dermed leveret en indtjening på 269 øre for hver af de 7 mia. liter mælk, andelshaverne har leveret i halvåret – det svarer til i alt 18,9 mia. kr.

Vi har tidligere, som de eneste i verden undret os over Arlas oppustede resultat. Senest i denne artikel om “Arlas underlige “indtægt””.

Vores undren over, at Finans.dk skriver kritikløst af fra en vildledende pressemeddelelse fra Arla føjer sig til det ovenfor anførte

Source: Arla leverer halvårsresultat på næsten 1 mia. kr. – FINANS