Aflæsningsfejl skjulte vandforbrug

Vi har fra en kilde i miljøet modtaget nedenstående, der antyder, at en svinebonde har opgivet forkerte tal til det offentlige i forbindelse med en ansøgning om en vandboring. Hvis dette er rigtigt er der tale om en straffelovsovertrædelse. (Pgf. 153). Vi har bedt kommunen om en kommentar. Vi bringer indlægget i anonymiseret form, men kender både afsenderens, sagsbehandlerens og svinebondens identitet

“Vi har fundet “the missing link” vedr. Skanderborg kommunes favorisering af svinebønderne. “

Sådan indledtes denne artikel, men fortsættelsen har vi valgt at fjerne midlertidigt, da Skanderborg Kommunes direktør har truet med injuriesøgsmål på grund af indholdet.

Vi afventer specificering heraf, da vi ikke kobler navngivne personer med skændige eller sågar kriminelle handlinger. Indtil videre må du, kære trofaste læser, have tålmodighed.

red.