ForsideMenneskers sundhedDrikkevand & pesticiderDrikkevandet er nu giftigt flere steder.

Drikkevandet er nu giftigt flere steder.

”Men der findes steder i Danmark, hvor det ikke er muligt at finde rent vand.” seniorkonsulent Claus Vangsgård.

-

Altinget meddeler, at der nu gives dispensationer til vandværker, så de kan sende giftigt drikkevand ud til forbrugerne, hvor mængden af giftrester overstiger maksimale grænseværdier.

Man kan ikke rigtig mærke det rene drikkevand ude hos forbrugerne…

Det er sket i 46 tilfælde siden 2015. Økologisk landbrug har ikke kunnet beskytte drikkevandet, selv om dette påstås igen og igen. Det ser ud til, at flere og flere boringer vil blive lukket i fremtiden på grund af nedsivende giftrester.

 

 

 

I Ledøje er vandet nu så forgiftet af nedbrydningsprodukter af et svampemiddel, brugt på markerne, at drikkevandet er uanvendeligt til madlavning. Her henter to borgere rent vand ved en nødforsyning opsat af kommunen. Foto april 2019, landmisbrug.dk

 

https://www.altinget.dk/artikel/enhedslisten-kraever-handling-efter-nye-bekymrende-tal-for-pesticider-i-drikkevandet

: