Køer vejer tungest i klimabelastningen

Vestlige befolkningers behov for mælkeprodukter medfører for det første en meget stor kvægbestand og et stort forbrug af rødt oksekød

Køer vejer mest af alle dyregrupper i verden. Deres udledninger af ammoniak, metan og CO2 er en kæmpe klimabelastning. Desuden beslaglægger de store landområder til græs og anden foderproduktion.

De er nemme at undvære. De skader klima og miljø enormt. Væk med dem.

Diagrammet angiver situationen på verdensplan.

PS: Økologiske køer sviner lige så meget som andre køer.