Frie bønder piller fjerene af landbrugets klimapralhalse

2018 producerede Danmark 1,97 millioner tons svinekød. Det tal omfatter netop det store antal smågrise, som eksporteres. Tager man udgangspunkt i det markant højere tal for udledningen per kilogram svinekød (13,5 kilogram CO2e) og mængden af produceret svinekød i 2018 (1,97 millioner tons), betyder det, at produktionen har været årsag til udledning af mindst 26,5 millioner tons CO2e.

https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/forening-beregninger-af-landbrugets-drivhusgasudledning-traenger-til-revision