Vi bliver desværre nok stegt. XXXIV

Fremtiden tegner truende for livet på jorden. Klimaflygtninge, storme, oversvømmelser, hungersnød og krig står på fremtidens spiseseddel. Al hidtidig indsat har vist sig omsonst

De seneste estimater og målinger viser, at atmosfæren nu indeholder 417,14 ppm. CO2 hvilket ligger mere end 50% over det før industrielle niveau. Tallet er det højeste nogen sinde, og selv coronakrisen, der indskrænkede for eksempel flytrafik meget, har ikke kunnet knække kurven.

Det er med en væsentlig fejlmargen beregnet, at 460 ppm. er den grænse, som vil medføre voldsomme feedback mekanismer, som i praksis vil gøre det umuligt at holde temperaturen på et niveau, hvor man kan opretholde livet, som vi kender det. I øjeblikket styrer vi direkte imod dette punkt.

Det fremgår af en meddelelse fra FN

Source: Carbon dioxide levels in atmosphere reach record high | Pollution | The Guardian

Reklame for kød på en faktavæg i Gedser