Økologisk Landsforening har snabelen nede i de offentlige kasser

Landbrugsstøtte går ikke altid til landbruget. Også landbrugets lobbyistorganisationer nyder godt af skatteydernes gavmindhed. Økologisk landsforening modtog i årene 2012-20 knap 70 millioner kroner.

Økologi er en god forretning ikke kun for økologerne, der modtager enorme tilskud oven i den almindelige landbrugsstøtte, men også for den selvbestaltede lobbyistorganisation “Økologisk Landsforening”, der har modtaget knap 70 mio. i tilskud fra staten og EU siden 2012.

Beløbet er sikkert større, for også før 2012 havde foreningen EU og staten på spisekortet, men vi kan herunder vise et udtræk fra offentlige databaser, der viser foreningens tilskud fra 2012-20. Som det fremgår var ca. halvdelen statsfinansieret.

NavnKommuneOrdningEU støtteStatsstøtteI alt
Økologisk LandsforeningAarhus KommuneErhvervsuddannelses- og informationsaktiviteter8581308581301716260
Økologisk LandsforeningAarhus KommuneSamarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren112040111204012240803
Økologisk LandsforeningAarhus KommuneErhvervsuddannelses- og informationsaktiviteter113367911336792267357
Økologisk LandsforeningAarhus KommuneSamarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren442998442998885996
Økologisk LandsforeningAarhus KommuneErhvervsuddannelses- og informationsaktiviteter7178640717864014357279
Økologisk LandsforeningAarhus KommuneSamarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren136768213676822735363
Økologisk LandsforeningAarhus KommuneErhvervsuddannelses- og informationsaktiviteter7537510753751015075019
Økologisk LandsforeningAarhus KommuneStøtte til Videnoverførsel og informationsaktioner (artikel 14)7.269.798644680213.716.600
Økologisk LandsforeningAarhus KommuneStøtte til Videnoverførsel og informationsaktioner (artikel 14)482308542770769.100.161
Økologisk LandsforeningAarhus KommuneSamarbejde (artikel 35)6044516044511.208.902
Økologisk LandsforeningAarhus KommuneErhvervsuddannelses- og informationsaktiviteter347706347706695.412
Økologisk LandsforeningAarhus KommuneSamarbejde147115814711582942316
Økologisk LandsforeningAarhus KommuneVidenoverførsel og informationsaktioner - Artikel 14100468310046832009365