Træktid ved fjorden

Fugletrækket går sydpå i denne tide. Ved de danske lavvandede kyster ses i øjeblikket store mængder af vadefugle. Kobbersneppe, stor regnspove, mudderklire, præstekrave, bekkasin, hvidklire og rødben lader sig ofte se. Herunder et par billeder taget med telefonen gennem teleskopet.

Stor Regnspove
kobbersnepper
Hvidklire
Stære i vinterdragt