Økoarealet pustes op med ikke økologiske arealer

Selv Danmarks Statistik og Fødevareministeriet indgår nu i slænget at jublende tilbedere af økologien. Man opgør "det økologiske produktionsareal" som omfatter arealer, der "er planlagt" til at blive omlagt, men som altså drives helt normalt med pesticider, kunstgødning osv,. (kolonne 4). og arealer som anføres som ikke-økologiske (kolonne 3.) Det fremgår af nedenstående screendump, der stammer fra Landbrugsstyrelsens statistiske oversigt over økologien.

Se fjerde og femte kolonne i hosstående skema.

Det fuldt omlagte areal i tredje kolonne er betydeligt mindre end sammentællingen af alle mulige arealer, incl. ikke-økologiske, som fremgår af sidste kolonne.

Dette oppustede sidste tal føres ofte frem i debatten, også fra officielt hold, uden at man gør opmærksom på, at arealet altså kun er delvist økologisk.

Kilde: https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/baggrund-og-fakta-om-oekologi/tal-og-fakta-om-oekologi/oekologistatistik/