Landbruget ejer retten til det åbne land, incl landsbyer

Billedet viser gylletanken på bygrænsen af Ajstrup, hvor tre familier tabte en retssag om at få antallet af dyr nedsat, da der var sket procedurefejl i sagen.


Værdien af fast ejendom på landet kan falde drastisk på grund af miljøgener fra landbruget. Ejerne er uden mulighed for at få kompensation.

En dom i Vestre landsret fastslår, at man må finde sig i, at ens faste ejendom falder i værdi, fordi en naboejendom lægger om fra kvæg til svin, med store lugtgener til følge.

Tre beboere i landbyen Ajstrup ved Malling havde anlagt sag med krav om erstatning på over en mio kroner, men tabte sagen og skal nu betale 345.000 kroner i sagsomkostninger.

Oprindeligt drev gårdejeren en gård med 155 kreaturer, men omlagde i 1999 til svinebrug. Han ville efter omlægningen producere cirka 4500 slagtesvin om året, og det var en stigning målt i dyrenheder fra 100 til 150. Sagsøgerne fik ikke medhold på trods af, at retten medgav, at der var sket væsentlige fejl i sagsbehandlingen om forøgelsen af bedriftens størrelse.

Kilde/link

DR